runp-300x300Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry perustettiin vuonna 1998. Sen perustajiin kuuluivat Reservin Upseerien Naisten yhdistyksissä toimineet jäsenet. Perinneliitto ry:n ensisijaisena tehtävänä on Reservin Upseerien Naisten 1940-luvulla aloitetun toiminnan, tietojen ja aineiston kerääminen ja säilyttäminen sekä maanpuolustustahdon säilyttäminen.

Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry käynnisti vuonna 1999 tutkimuksen RU-naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä vuosina 1945 – 1987. Vuoden 2003 kesällä valmistui Tampereen yliopistossa teettämämme tutkimus ja marraskuussa samana vuonna siitä painettu kirja ”Rohkeus ja uskollisuus”. Pienelle liitollemme tuo kaikki oli uskomaton voimanponnistus.

Myös haastava ja voimia kysyvä projektimme on suuritöinen arkistointi. Kaiken keräämämme aineiston arkistoimme omin voimin – asiantuntijan avulla niin, että kun se sovitusti luovutetaan Sotamuseoon, se on valmiina happopaperien välissä, kuorissa ja mapeissa, eikä joudu vuosiksi odottelemaan ’pahvilaatikoissa’, kunnes joku ehtii paperit järjestää! – Materiaali on siten tutkijoiden käytettävissä heti! Perinneliiton tavoite on kertoa jälkeemme tuleville sukupolville puolueetonta, kokemuspohjaista, itse elettyä tietoa ajasta, joka ei enää palaa – ehkä ennen muuta nuorisolle, jolle tuo menneen ajan yhteisöllisyys ja luja sitoutuminen saattavat olla suurikin yllätys – positiivisesti.

Muu toimintamme on normaalia yhdistystoimintaa kokouksineen ja jäsentapaamisineen. Varainhankintamme koostuu isänmaallisista konserteista, runoilloista ja seminaareista, jotka ovat kaikille avoimia tilaisuuksia! Olemme myös Vastuun Naiset ry:n jäsenjärjestö.

Liittomme henkilöjäseneksi hyväksytään reservin upseerin vaimo, leski, äiti, sisar tai muu lähiomainen, sekä yhdistys, jolla on edelleen perinteinen nimi xxx (= paikkakunnan nimi) Reservin Upseerien Naiset ry tai, molemmissa tapauksissa ”kenet hallitus hyväksyy”.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Kristina Alho
kisse.alho@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja Kaarina Ketonen
kaarina.ketonen@outlook.com

http://www.runp.fi