Lotta Svärdin tyttötoiminta

Tyttötyön organisoiminen Järjestötoiminnan pitkäjänteisyyden kannalta on tärkeää kasvattaa uutta sukupolvea toiminnan jatkajaksi. Kansallisuusajattelussa sukupolvien välinen yhteys on keskeinen elementti. Lottajärjestön tyttötyön viriämisen taustalla vaikutti myös se konkreettinen seikka, että monet jäsenistä olivat opettajia ja näin ollen ammatillisestikin kiinnostuneita kasvatustyöstä. Suunnitelmallinen tyttötyön kehittäminen aloitettiin 1930-luvun alussa, ja erityisesti Fanni Luukkonen oli asiassa aloitteellinen. Paikallisesti tyttötyötä oli…

V15 30 LS 1 vuosikokous 1922

Valtakunnallisen Lotta-Svärd -järjestön perustaminen ja organisaatiotasot

Suojeluskunnat ja naisten avustava toiminta Valkoinen armeija voitti vuoden 1918 sodan, mikä merkitsi Suomen säilymistä pohjoismaisena demokratiana. Vapaaehtoisuuteen perustuvan suojeluskuntaorganisaation asema vahvistettiin osaksi kansallista puolustusjärjestelmää. Suojeluskuntien keskeinen tehtävä oli myös laillisen yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen. Taustalla oli pelko ja epäluulo paitsi sosialistista Neuvosto-Venäjää myös suomalaisia kommunisteja kohtaan, joista osa toimi Suomessa, osa Neuvosto-Venäjältä käsin. Suojeluskuntalaisille ja heitä…