Eri puolilla Eurooppaa syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen fasistisia liikkeitä, jotka olivat kommunisminvastaisia ja korostivat lujaa valtiovaltaa. Suomessa demokratian vastainen oikeistoradikalismi purskahti esiin 1920-luvun lopulla. Tämän niin kutsutun lapuanliikkeen arvot eivät olleet vieraita lotillekaan, joille itsenäisyyden puolustaminen kommunismia vastaan ja vapaussodan muiston vaaliminen olivat toiminnan keskiössä.

Vuosina 1929–1932 Lotta Svärdin keskusjohtokunnan 12 jäsenestä viidellä oli sympatioita oikeistoradikalismia kohtaan ja heistä neljä (Eevi Solanne, Fanny Munck, Hilja Riipinen ja Katri Langinkoski) muodosti myöhemmin Isänmaallisen Kansanliikkeen naisjärjestön ydinryhmän. Myös muita Lotta Svärdin vaikuttajahahmoja kuului sittemmin IKL:n naisjärjestöön. Johtavin näistä oikeistoradikaaleista naisista oli Lotta Svärd -lehden päätoimittajana toiminut Hilja Riipinen, jonka johdolla kommunismin vastaisuudesta tuli lehden keskeinen teema.

Myös suojeluskuntalaisten yhteydet lapuanliikkeeseen olivat tiiviit. Kesällä 1930 lotat osallistuivat suojeluskuntalaisten rinnalla Helsinkiin suuntautuneen talonpoikaismarssin suunnitteluun. Marssi sai koko porvarillisen Suomen sympatiat, ja sen jälkeen eduskunnassa säädettiin kommunistien toiminnan kieltävä laki.

Vuoden 1930 eduskuntavaalien alla Lotta Svärd luopui puoluepoliittisesta riippumattomuudesta ja kehotti jäseniään äänestämään porvarillisia puolueita. Lapuanliikkeen väkivaltainen toiminta ja yritys vallan kaappaamiseksi vuonna 1932 (Mäntsälän kapina) vieraannutti kuitenkin porvariston valtaosan oikeistoradikalismista. Tässä yhteydessä lottien enemmistö valitsi konservatismin oikeistoradikalismin sijaan. Lotat muonittivat Mäntsälään tulleita suojeluskuntalaisia, osa lottapuvussa. Kumpikaan järjestöistä ei kuitenkaan asettunut kapinallisten taakse. Välittömästi Mäntsälän kapinan jälkeen Lotta Svärdissä ei kuitenkaan tehty julkista pesäeroa oikeistoradikaaleihin johtohahmoihin, vaan esimerkiksi Hilja Riipinen sai jatkaa Lotta Svärd -lehden päätoimittajana aina vuoteen 1936.