Lotta Svärd -lehteä voidaan pitää keskeisimpänä lottajulkaisuna. Kuukausittain ilmestynyt suomenkielinen Lotta Svärd perustettiin vuonna 1928 sen jälkeen kun oli huomattu, etteivät lotat saaneet riittävästi tilaa suojeluskuntien julkaisuissa. Ennen säännöllisesti ilmestynyttä järjestölehteä, jonka tilaaminen oli vapaaehtoista, lotat olivat jo tuottaneet joululehtiä. Näiden avulla kerättiin varoja. Lotta Svärdissä julkaistiin järjestöasioihin ja lottaidentiteettiin liittyvien kirjoitusten lisäksi erilaisia yleissivistäviä yhteiskunnallisiin ja kulttuuriteemoihin liittyviä artikkeleita.

Hilja Riipinen toimi lehden päätoimittajana, kunnes hän joutui eroamaan vuonna 1936 poliittisen radikalisminsa vuoksi. Sen jälkeen vastuu siirtyi Fanni Luukkoselle. Päätoimittajan tukena toimi toimitusneuvosto.

Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: Helmi Arneberg-Pentti (1929–1944), Fanni Luukkonen (1929–1944), Tyyne Alanko (1930–1931), Fanny Syrjänne (1932–1934), Elli Malmgren (1935–1943), Eva Tulenheimo (1936–1944) ja Aili Salomaa (1939–1944). Vuodesta 1942 ilmestyi myös ruotsinkielinen Lotta Svärd.