Valoheitinlottia alettiin kouluttaa keväällä 1944, jotta miehiä voitiin siirtää toisiin tehtäviin ilmatorjunnasta. Koulutuskutsuun vastasi 218 ylioppilastaustaista lottaa, jotka oli rekrytoitu lähinnä korkeimman asteen kouluista. Koulutuksen suorittaneista muodostettiin oma 14. valoheitinpatteri ilmatorjuntarykmentti I:een. Yksikkö kantoi taisteluvastuun ja oli saanut aseellisen koulutuksen. Käytännössä palvelu oli vartioimista, tähystämistä ja valaisuharjoituksia. Taistelutehtäviin lotat eivät joutuneet.