Suojeluskuntien ylipäällikön 29.8.1919  antamassa päiväkäskyssä todettiin naisten velvollisuudesta osallistua maanpuolustukseen ja tämän velvollisuuden käytännön toteuttamisesta:

“Naisillakin on suojeluskuntavelvollisuutensa. Tämä voidaan parhaiten täyttää muodostamalla Lotta Svärd -yhdistyksiä. Yhdistykset muodostetaan paikallisten suojeluskuntien yhteyteen ja kuuluvat ne paikallis-esikuntiin. Lotta Svärd -yhdistysten tehtäviin kuuluu:

  1. auttaa saniteettitarpeiden valmistuksessa.
  2. auttaa suojeluskuntia tarpeellisella varustuksella kuten paidoilla, alushousuilla j.n.e.
  3. olla valmiina liikekannallepanon sattuessa toimimaan sairaanhoitajattarina, keittäjättärinä j.n.e.
  4. juhlien kautta koota varoja Lotta Svärd -yhdistyksen tarkoituksiin.”