Suojeluskuntamerkki

 

Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta ry – Traditionsgillet för Helsingfors Skyddsårsdistrikt rf on perustettu 4.6.1991 maamme ensimmäisenä suojeluskuntaperinnekiltana. Killan silloisista jäsenistä lähes kaikki olivat entisiä suojeluskuntalaisia ja lottia, mutta nykyään jäsenistöön kuuluu enenevässä määrin nuorempien sukupolvien edustajia, jotka haluavat osallistua pääkaupunkiseudun arvokkaan maanpuolustusperinteen säilyttämiseen ja siirtämiseen.

Helsingin entisessä suojeluskuntatalossa on perinnekillan ylläpitämä perinnehuone, jossa esinein, kuvin ja sanoin esitellään suojeluskuntapiirin historiaa.  Perinnehuoneen osoite on Töölöntorinkatu 2 B. Käynnistä on sovittava ennakkoon.

Perinnekilta tiedottaa toiminnastaan Helsingin Reservin Sanomat -lehdessä.

Perinnekilta on jäsen Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry:ssä.

Jäseneksi?

Uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Lisätietoja antavat

Erkki Andersson
erkki.andersson@welho.com
puh. 050 570 4451

Markus Anaja
markus.anaja@kolumbus.fi
puh. 0400 694 004