Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf on vuonna 1981 perustettu alueellinen kilta, jonka toimialueena on entinen Vaasan Sotilaspiiri, käytännössä nykyinen Pohjanmaan maakunta. Kilta viettää vuosipäiväänsä Tammisunnuntaina Vaasan Kaupungintalossa järjestettävässä juhlassa.

Kilta on avoin kaikille maanpuolustustahtoisille isänmaan ystäville, niin miehille kuin naisillekin. Isänmaallisten arvojen korostaminen, yleisen maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kohottaminen sekä erityisesti veteraanien perinnön vaaliminen ja siirtäminen uusille sukupolville ovat killan keskeisiä tavoitteita ja toimintamuotoja. Killan jäseneksi haluavia pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan.

Killan toiminnan painopisteenä on Vaasan Sotaveteraanimuseon ylläpitäminen. Museon pysyvä näyttely esittelee runsaslukuisin esinein (pienoismallein, asein, puhdetöin, puvuin, kunniamerkein jne.), kartoin, piirroksin ja valokuvin maamme sotilas- ja sotahistoriaa kahdelta viime vuosisadalta. Museossa on myös merkittävä alan kirjasto. Pysyvän näyttelyn lisäksi museoon pystytetään vuosit-tain 1-2 vaihtuva-alaista näyttelyä. Museo sijaitsee Vaasan keskustassa osoitteessa Kirkkopuistikko 22 A, jossa sillä on käytössään n. 250 m2 tilat. Museon esineistö (esineitä nykyisin yli 5000 kpl) on saatu pääosin lahjoituksin, mukana on myös yhdistyksiltä ja yksityisiltä deponointeina saatuja esineitä.

Muuta perinnetyötä edustaa Vaasassa perustettujen ja täällä toimineiden joukko-osastojen muistolaattojen hankkiminen ja kiinnittäminen Kasarmintorin Perinnemuuriin. Tammisunnuntaina vietettävän vuosipäivänsä yhteydessä kilta laskee Perinnemuurille havuseppeleen kunnianosoituksena aikaisempien sukupolvien suorittamalle maanpuolustustyölle. Muut maanpuolustusjärjestöt osallistuvat lippulinnalla tilaisuuteen.

Kilta on vastannut Vaasan Sotilasläänin komentajien muotokuvien teettämisestä ja luovuttamisesta Vaasan Upseerikerhon kokoelmiin. Alueen Mannerheim-ristin ritareille on teetetty muistolaatat heidän kotitalojensa seiniin.

Killan aloitteesta Vaasan kaupungilla rahastoituna olleita lahjoitusvaroja käytettiin marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan pienoismallin saamiseksi Vaasan Kaupungintalolle. Patsas on toteutettu alkuperäisen professori Aimo Tukiaisen suunnitteleman ratsastajapatsaan mallin mukai-sesti ja hänen valvonnassaan pienennettynä suhteessa 1:5. Kilta kunnioittaa marsalkka Mannerheimin ja samalla koko veteraanisukupolven muistoa laskemalla laakeriseppeleen patsaalle marsalkan syntymäpäivänä, Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä kesäkuun 4. päivänä.

Alueen nuorisoon kilta pitää yhteyttä mm. palkitsemalla varusmiespalveluksessaan hyvin menestyneitä alueen nuoria miehiä ja naisia. Kainuun Prikaatissa, Tykistöprikaatissa ja Uudenmaan Jääkaripataljoonassa palvelevista varusmiehistä kunkin saapumiserän parhaat varusmiehet tai -naiset palkitaan killan ansioplaketilla ja kunniakirjalla. Toinen erityisesti nuoriin liittyvä toimintamuoto on isänmaallis- ja veteraaniaiheisen ainekirjoituskilpailun järjestäminen vuosittain Vaasan ja Musta-saaren lukioiden ja peruskoulun yläluokkien oppilaille. Kilpailun palkinnot jaetaan killan vuosijuhlas-sa ja parhaita kirjoituksia julkaistaan alueen lehdistössä.

Kilta edustaa alueen kiltoja maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen yhteistyössä (mm. kansallisten juhlapäivien ohjelmien suunnittelu).

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Ilkka Virtanen
Lähdetie 7, 65320 Vaasa
Sähköposti: ilkka.virtanen@uwasa.fi
Web: http://www.mpkl.fi/jasenyhdistys/osterbottens-forsvarsgille-pohjanmaan-maanpuolustuskilta-rf/

Vaasan Sotaveteraanimuseo
Kirkkopuistikko 22 A, 65100 Vaasa
Web: https://www.vaasansotaveteraanimuseo.fi/ sekä http://www.museiportalosterbotten.fi/museot-a-o/museo/91-vaasan-sotaveteraanimuseo