Etelä-Pohjanmaan Maakuntasäätiö

Asiamies Erkki Anttila
Petäjäkuja 25, 60100 Seinäjoki
anttila.erkki@netikka.fi

Ikämiessuojeluskunnan Säätiö

Asiamies Olli Alho
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki

olli.alho@maanpuolustuksentuki.fi

Säätiön kotisivut.

Urlus-Säätiö

urlus_logo_cmyk_pngSäätiön tarkoituksena on käytettävissä olevilla varoilla tukea maan ja etenkin Helsingin kaupungin liikuntakasvatus- ja urheiluelämää, niin myös muulla laillisella tavalla edistää maanpuolustuksellista ja muuta maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa.

Helsingin eritysasemaa painottaen tuki voi kohdistua koko pääkaupunkiseudulle säätiön valtakunnallisuus huomioon ottaen.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa mm. myöntämällä avustuksia tätä tarkoitusta palveleviin pyrkimyksiin sekä muulla säätiön hallituksen lähemmin määräämällä tavalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös luovuttaa omistamiaan kiinteistöjä tai niiden osia säätiön tarkoitusta palvelevien yhteisöjen käyttöön.

Yhteystiedot:
Hakemukset ja tiedustelut
Asiamies Jukka Pennanen, Urlus-Säätiö
Maunukselantie 19 a 14
45700 Kuusankoski

asiamies@urlus.fi

GSM 040 555 8033

Säätiön kotisivut.

Vapaussoturien Huoltosäätiö

Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea niitä avustuksen tarpeessa olevia henkilöitä, jotka osallistumisellaan Suomen Vapaussotaan tai muuten huomattavasti ovat myötävaikuttaneet maamme vapauttamiseen, auttaa heidän puutteessa olevia omaisiaan sekä vaalia Vapaussodan perinteitä.Näissä asioissa voi säätiö olla yhteistoiminnassa muiden yhteisöjen ja järjestöjen kanssa siitä tehtävän sopimuksen mukaisesti

Yhteystiedot:
Vapaussoturien Huoltosäätiö
Koulukatu 16 A
33200 TAMPERE
puh. 03 2230 845
GSM 045 634 5025
Sähköposti: vape@perinneliitto.fi
Puheenjohtaja Timo Tuulosmaa
puh. 040 744 0565

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan pyrkiä syventämään isän-maanrakkautta ja kiintymystä kotiseutuun sekä sopivin keinoin edistämään Varsinais-Suomen henkistä ja aineellista vaurastumista. Säätiön tarkoitus toteutetaan etupäässä siten, että sen varoja suunnataan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö on yksi maamme ns. suojeluskuntasäätiöistä, joka hallinnoi Varsinais-Suomen Suojeluskuntapiirin säätiöimää varallisuutta. Säätiö vaalii suojeluskunta- ja Lotta Svärd -perinteitä ylläpitämällä Turussa sijaitsevassa toimitilassa perinnetilaa, jakamalla luotettavaa historiatietoa suojeluskuntajärjestöstä ja myöntämällä toiminta-avustusta tahoille, joiden katsotaan jatkavan suojeluskuntajärjestön koulutus- ja valistustyötä.

Yhteystiedot:
Linnankatu 9-11 C 40
20100 Turku
Säätiön kotisivut

Puheenjohtaja:
Timo Merilahti
0400-901 810

Asiamies:
Tapio Peltomäki
0400-523 949
tapio.peltomaki@turuntilikeskus.fi

Lotta Svärd Säätiö

lottasaatio_logoLotta Svärd Säätiö (entinen Suomen Naisten Huoltosäätiö) perustettiin 24.10.1944. Perustajana oli lakkautettavan Lotta Svärd yhdistyksen keskusjohtokunta.

Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet kotien ja isänmaan hyväksi tai sellaisia yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja henkilöitä.

Lisäksi säätiön tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilanteissa sekä vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

  • Avustamalla taloudellisesti lottia/pikkulottia
  • Kuntouttamalla lottia/pikkulottia
  • Tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ensisijaisesti lotille/pikkulotille
  • Tarjoamalla markkinahintaisia vuokra-asuntoja asunnontarvitsijoille
  • Tukemalla maanpuolustustyötä
  • Ylläpitämällä museotoimintaa. Lottamuseo sijaitsee Rantatiellä Tuusulassa.

Yhteystiedot:
Lotta Svärd Säätiö
Mannerheimintie 93 A
00270 Helsinki
Säätiön kotisivut
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lottasaatio.fi.