slpl_logo_250x250

Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry:n tunnus

Suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin perinnetyö käynnistyi 1980-luvun alussa silloin perustetun Suomen Maanpuolustushistoriallisen Yhdistyksen (SMHY) nimissä.

SMHY:n työn tuloksista on erityisesti mainittava Suojeluskuntalainen-patsashanke. Kuvanveistäjä Pentti Papinahon tekemä patsas pystytettiin vuonna 1988 Seinäjoelle entisen suojeluskuntatalon pihalle. Tässä talossahan sijaitsee nykyään Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museo.

Toinen merkittävä tapahtuma oli Lotta Svärdin 70-vuotisjuhla Helsingin Finlandiatalolla 13.9.1991. Tämä oli ensimmäinen suuri julkinen esiintyminen. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan.

Myös paikallisten perinneyhdistysten tai -kiltojen perustaminen käynnistyi SMHY:n aloitteesta. Ensimmäisenä perustettiin Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta 4. kesäkuuta 1991, mutta pian perinnekiltoja perustettiin myös monelle muulle paikkakunnalle. Tänään perinneliittoon kuuluu 20 yhteisöä – säätiöitä, liittoja ja yhdistyksiä/kiltoja.

Perinnekiltojen kasvavan määrän myötä SMHY:n sääntöjä ja nimeä muutettiin vuonna 1995. Uudeksi nimeksi tuli Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto (SLPL). Keväällä 2012 siirryttiin uusittujen sääntöjen myötä entistä kevyempään ja osallistuvampaan organisaatioon. Suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin ympärille on syntynyt useita valtakunnallisia järjestöjä sekä alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä tai kiltoja. Lisäksi on useita perinnehuoneita ja museoita.

uojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin lakkauttamiseen liittyen näiden järjestöjen omaisuuden järjestelyillä perustettiin lukuisia säätiöitä. SLPL osallistuu aktiivisesti vuoropuheluun näiden tahojen kanssa pyrkien täten edistämään ja kiinteyttämään yhteistyötä.

Perinneliitto on vastannut yksin tai yhdessä muiden perinnejärjestöjen kanssa eräiden tasavuosijuhlien järjestämisestä. Mainittakoon tässä yhteydessä liiton vuonna 2008 järjestämä suojeluskuntajärjestön perustamisen 90-vuotisjuhla.

Yhteydenpitoon liiton ja sen jäsenyhteisöjen välillä panostetaan verkkosivuston ja jäsentiedotteiden kautta. Lisäksi liittokokousten yhteydessä järjestettään seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muuta vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Liitto kuuluu jäsenenä Tammenlehvän Perinneliittoon.

Liiton jäsenyhteisöt.