Lakkautus

Jatkosodan päättäneeseen, 19. syyskuuta 1944 allekirjoitettuun välirauhansopimukseen kuului Neuvostoliiton vaatimus tiettyjen, sille vihamielisiksi koettujen, järjestöjen lakkauttamisesta. Kyseessä oli välirauhansopimuksen 21. artikla, jossa todettiin: ”Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset (fascisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoinkuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä vastaisuudessa olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen … Jatka artikkelin Lakkautus lukemista