Hgin skpiirin III alueen aliupseerikurssi paattyy 10 11 5 19