Tämän sivuston tarkoituksena on tarjota luotettavaa tietoa suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestöistä ja niiden toiminnasta vuosina 1918–1944. Sivuston sisältöä lisätään uuden aineiston saatavuuden puitteissa.

Sivusto sisältää myös tietoja eräistä suojeluskuntien ja Lotta Svärdin toimintaa esittelevistä museoista ja perinnehuoneista. Tiedot perustuvat museoiden ja muiden tahojen antamaan informaatioon.

Sivuston kolmas osio kattaa suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin perinnetyötä tekevät järjestöt ja muut tahot.

Sivuston omistaja

Tämän sivuston omistaa Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry (SLPL). Sivusto on luotu ja se ylläpidetään yhteistyössä muiden alan yhteisöjen kanssa.

Sivuston toteutus

Vuoden sotilas-
perinneteko 2014

– Sotilasperinteen Seura ry

Projektiryhmä
Timo Airaksinen, lead designer, Tenfour Communications Oy
Markus Anaja, puheenjohtaja, Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry
Erkki Andersson, tutkija
Arno Hakkarainen, senior consultant
Kari Sainio, yleisesikuntaeverstiluutnantti evp
Leena Saurama, FM
Juha Tammikivi, yleisesikuntaeversti evp, projektiryhmän puheenjohtaja

Tekstit
Markus Anaja, VTM
Marko Halonen, FM
Tiina Kinnunen, FT
Vesa Määttä, FT
Seija-Leena Nevala-Nurmi, FT
Jussi Niinistö, FT
Stig Roudasmaa, yleisesikuntaeverstiluutnantti evp
Saija Ylitalo, FM

Kuvat
Lottamuseo, Tuusula
Sotamuseo, Helsinki
Wikimedia

Graafinen suunnittelu ja tekninen toteutus
Tenfour Communications Oy

Taloudellinen tuki
Lotta Svärd Säätiö
Sotavahinkosäätiö
Urlus-Säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Yhteistyökumppanit

Sotamuseo

Sotamuseo


Lottamuseo

Lottamuseo


Lotta Svärd Säätiö

Lotta Svärd Säätiö


Lottaperinneliitto

Lottaperinneliitto


Urlus-Säätiö

Urlus-Säätiö


Tenfour Communications

Tenfour Communications