Suojeluskuntajärjestössä upseeriarvojen ja -tehtävien vakiintuminen kesti jonkin aikaa. Hiljalleen muodostui kuitenkin palkatun päällystön järjestelmä. Palkatuista upseereista kuitenkin vain korkeimmat, alkaen aluepäälliköstä, olivat varsinaisesti suojeluskuntajärjestön virkoja. Muut upseerin toimet olivat luottamustoimia, joista maksettiin vähäistä korvausta. Alimpana portaikossa olivat paikallisissa suojeluskunnissa toimivat suojeluskuntaupseerit, jotka eivät kuitenkaan olleet paikallispäälliköitä. Heillä saattoi kuitenkin olla suojeluskunnassa jokin vastuualue, kuten toiminta joukkueenjohtajana, asevastaavana tai esikunnan jäsenenä.

Suojeluskuntien jäseninä oli myös suuret määrät reservinupseereita. Osalla heistä riitti tehtäviä joukkueenjohtajina ja komppanian päälliköinä, osa sijoitettiin piirien tai suurien suojeluskuntien erillisiin upseerikomppanioihin. Helsingin suojeluskuntapiirissä oli jopa erillinen upseerisuojeluskunta.

Paikallispäällikkö oli palkallinen toimi, johon suojeluskuntajärjestö kiinnitti jo aivan erityistä huomiota, sillä suojeluskunnan paikallispäälliköllä oli usein erittäin suuri merkitys paikkakunnalla. Tämä korostui sota-aikana, jolloin suojeluskunnan paikallispäällikkö joutui hoitamaan monia eri viranomaistehtäviä oman suojeluskuntansa alueella. Paikallispäällikön ei välttämättä tarvinnut olla upseeri, aliupseeri tai jopa miehistön jäsen saattoi kelvata tehtävään. Tärkeää oli kuitenkin olla kykenevä toimimaan paikallisyhteisössä. Paikallispäällikön tuli lisäksi olla vähintään 23-vuotias, kansakoulun käynyt sekä hyväkäytöksinen.

Paikallispäällikköä korkeammalla tasolla oli aluepäällikkö, joka toimi yhden suojeluskunta-alueen (yleensä 2-4 suojeluskuntaa) johtajana. Vuoden 1928 suojeluskunta-asetuksen jälkeen aluepäälliköstä tehtiin virallisesti valtion virka, johon pätivät suojeluskuntajärjestön upseerin kelpoisuusvaatimukset. Aluepäällikön tuli olla koulutukseltaan upseeri, eli vähintään vänrikki. Yleensä aluepäälliköt olivat kuitenkin hieman korkeampia upseereja, esimerkiksi luutnantteja, kapteeneja tai majureita. Myös piiritason upseeristo, kuten sotilasohjaajat olivat usein tämän arvoisia.

Suojeluskuntajärjestössä toimi kaikkein korkeimpia upseereja kahdella eri tasolla: yliesikunta (osasto- jaostopäälliköt) ja suojeluskuntapiirit (piiripäällikkö). Tyypillisin sotilasarvo molemmissa tapauksissa oli everstiluutnantti, mutta mukana oli jonkin verran myös korkeampia (eversti, kenraalimajuri) sekä alempia upseeriarvoja (majuri, kapteeni, luutnantti, vänrikki).

Alla olevassa luettelossa on mainittu kukin yleisesikunnan osasto ja jaosto sekä kukin suojeluskuntapiiri päälliköineen. Listaan ei ole selkeyden vuoksi otettu mukaan lukuisia viransijaisuuksia ja väliaikaisuuksia, eikä aivan järjestön alkuaikojen poikkeavia yleisesikunnan virkoja.

Sotilasasian jaoston päällikkö
Majuri L. Grandell 1923-
Everstiluutnantti/eversti N. V. Hersalo (Sigell) 1928-

Järjestelyosaston päällikkö
Everstiluutnantti A. Snellman 1924-1931
Majuri T. Kotilainen 1931-1934
Everstiluutnantti E. Hämäläinen 1934-1937
Everstiluutnantti O. Purhonen 1937-1939
Everstiluutnantti T. Kotilainen 1939-

Koulutusosaston päällikkö
Majuri V. Palojärvi
Everstiluutnantti E. J. Toivonen 1925-1930
Majuri M. V. Vihma 1930
Everstiluutnantti A. O. Pajari 1931-1932
Everstiluutnantti E. I. Virkki 1934-1938
Everstiluutnantti V. I. Forsberg 1938-

Laivasto-osaston päällikkö
Everstiluutnantti J. W. Lybeck
Komentaja/komentajakapteeni S. Hollming 1928-

Urheiluosaston päällikkö
Majuri K. E. Levälahti 1920-1931
Kapteeni Lauri Pihkala 1931-

Lääkintäosaston päällikkö
Lääkintäkenraalimajuri H. G. von Bonsdorff 1926-1932
Lääkintäkenraalimajuri V. F. Lindén 1933-

Suojeluskuntain päällystökoulun johtaja
Everstiluutnantti A. I. Anthos 1928-1930
Everstiluutnantti/majuri M. V. Vihma 1931-1939

Keskusjaoston päällikkö
Everstiluutnantti E. Rihtniemi 1928-1935
Majuri/kapteeni A. V. R. Lounasmaa 1935-

Hallinnollisen osaston päällikkö
Majuri/kapteeni A. Karring 1922-

Tiliosaston päällikkö
Everstiluutnantti/majuri U. M. Lohikoski 1936-

Talousjaoston päällikkö
Everstiluutnantti O. Heinrichs 1923-1933
Everstiluutnantti/majuri K. J. Saurio 1933-

Taisteluvälineosaston päällikkö
Kapteeni E. Kuusisto 1924-
Majuri/kapteeni Arvo Erkala 1926

Intendenttiosaston päällikkö
Luutnantti A. Juselius (Jusu) 1924-
Kapteeni A. K. Liukkonen 1928-1933
Everstiluutnantti/majuri J. E. Hydén 1933

Valistusosaston päällikkö
Filosofian kandidaatti, suojeluskuntaupseeri h.c. M. Kivilinna

Suojeluskuntain kenttäpappi
Kirkkoherra Hannes Mustakallio 1927-1931
Majuri/kapteeni J. E. Anttila 1932-

Suojeluskuntain musiikkitoiminnan tarkastaja
Musiikkimajuri/-kapteeni Lauri Näre 1930-

Helsingin suojeluskuntapiiri
Everstiluutnantti W. Appelgren 1919
Majuri U. Sarlin 1919-
Eversti W. Hägglund 1926-1931
Everstiluutnantti/majuri K. E. Levälahti 1931-1934
Eversti P. O. Ekholm 1934-

Nylands södra
Everstiluutnantti W. Appelgren 1919-
Eversti/everstiluutnantti E. B. Schauman 1925-1936
Everstiluutnantti J. A. B. Heinrichs

Pohjois-Uusimaa
Everstiluutnantti W. Appelgren 1919
Luutnantti Väinö Vuori 1919-
Majuri/kapteeni M. V. Vihma 1926-1930
Everstiluutnantti P. Susitaival 1930-1932
Everstiluutnantti/majuri A. Kuistio (Quist) 1932-1939
Everstiluutnantti A. H. Rautiainen 1939-

Varsinais-Suomi
Kaupanhoitaja (siviili) Helmer Nieminen 1919-
Everstiluutnantti A. Peltonen 1927-1932
Everstiluutnantti/majuri K. O. E. Vaala 1933-

Turunmaa
Everstiluutnantti L. W. Hannelius 1925-

Satakunta
Kapteeni Wäinö Ikonen 1919-1938
Everstiluutnantti E. I. Virkki 1938-

Etelä-Häme
Everstiluutnantti/majuri E. Suolahti 1919-1932
Everstiluutnantti K. I. Viljanen 1932-

Pohjois-Häme
Everstiluutnantti O. A. Purhonen 1926-1932
Eversti/ everstiluutnantti A. O. Pajari 1932-

Kymenlaakso
Eversti/ everstiluutnantti P. O. Ekholm 1927-1934
Eversti/ everstiluutnantti V. H. Vainio 1934-

Viipuri
Vänrikki A. Karimo
Eversti/ everstiluutnantti U. K. Sihvonen 1925-1938
Eversti J. Sihvo 1938-

Sortavala
Everstiluutnantti/majuri K. Raunio 1919-

Mikkeli
Vänrikki Kaarlo Wennerström (Vennervirta) 1919
Kapteeni P. O. Ekholm 1919-
Everstiluutnantti/majuri K. H. Kaarlonen 1926-

Kuopio
Majuri L. Saari 1920-1930
Eversti/everstiluutnantti P. A. Autti 1931-

Pohjois-Karjala
Lehtori K. E. Levälahti 1919-
Majuri A. O. Pajari 1926-1930
Eversti/everstiluutnantti A. R. Sainio 1930-

Vaasa
Luutnantti V. Granlund 1919-
Everstiluutnantti A. G. Karlberg 1927-1938
Everstiluutnantti F. U. Fagernäs

Etelä-Pohjanmaa
Everstiluutnantti/majuri M. Laurila 1919-

Keski-Pohjanmaa
Kapteeni H. J. Piippo 1923-1934
Everstiluutnantti/majuri V. L. Merikallio

Jyväskylä
Everstiluutnantti/majuri E. Hämäläinen 1919-1932
Everstiluutnantti/majuri T. K. Vartiovaara 1932-

Raahe
Vänrikki O. Holmström 1919-
Everstiluutnantti/majuri A. L. Vuokko 1927-

Kainuu
Majuri P. J. Kontio 1924-1931
Everstiluutnantti/majuri F. H. Ilomäki

Oulu
Majuri/kapteeni H. Jussila 1925-

Pohjola
Everstiluutnantti/majuri J. A. Mäkiniemi 1919-

Pohjois-Savo
Kapteeni J. A. Mäkiniemi 1919-
Majuri E. Piispanen 1919-