Perinnekillan jäsenten kunniakäynti ja kukkalaitteen lasku Lotta-Svärdin pitkäaikaisen puheenjohtajan Fanni Luukkosen haudalle

Perinnekillan jäsenten kunniakäynti ja kukkalaitteen lasku Lotta-Svärdin pitkäaikaisen puheenjohtajan Fanni Luukkosen haudalle 10.6.2012 Iin Kruununsaaren hautausmaalla. Kukkalaitteen laskijat lottatyttö Eeva Oilinki, sotilaspoika Hemmi Jaara ja lottatyttö Liisa Ahola

Oulun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -piirin perinnekilta on Oulun ja ympäristön suojeluskuntalaisten, lottien, sotilaspoikien ja lottatyttöjen sekä heidän lastensa, lastenlastensa ja muiden suojeluskunta- ja lottaperinteestä kiinnostuneiden henkilöiden rekisteröity yhdistys. Killan perustivat entiset suojeluskuntalaiset ja lotat  9.4.1992 Oulussa Oulun läänin maatalousseuran tiloissa vaalimaan ja ylläpitämään vapaaehtoisen maanpuolustustyön perinteitä.

Perinnekilta tukee maanpuolustukseen ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön historiaan kohdistuvaa tutkimustyötä, kuten Pro Gradu yms. tutkimuksia ja julkaisuja, kerää historiallista kuva-aineistoa ja järjestää kuvanäyttelyitä, suorittaa vuosittain kunniakäyntejä merkittävien henkilöitten ja sankarivainajien haudoille ja ylläpitää keskinäisen välittämisen ja huolenpidon henkeä ikääntyvän jäsenkuntansa keskuudessa sekä levittää nuoremman polven keskuuteen tietoa sodan ajan sukupolvien elämästä ja työstä valtiollisen itsenäisyytemme hyväksi.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Terttu Välikangas
Kaislatie 9 M 19, 90150 Oulu
terttu.valikangas@gmail.com

Varapuheenjohtaja Liisa Ahola
Vanhantullinkatu  8 B 35, 90100 Oulu
liisa.ahola@pp4.inet.fi

Perinnekilta tarvitsee uusia ja myös nuoria jäseniä. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä killan puheenjohtajiin, sihteeriin tai johonkin jo killan jäsenenä olevaan henkilöön. Kilta toimittaa halukkaalle jäsenkandidaatille tarvittavan jäsenmaksupankkisiirron ja tiedon jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenille toimitetaan kaksi kertaa vuodessa monistettu jäsentiedote kevät- ja syyskokousten kutsujen yhteydessä.